Tạo tiện ích phân trang cho blog


Tiện ích phân trang vốn không còn xa lạ với Blogspot, phân trang giúp cho ta có thể quản lý bài đăng dễ dàng và giúp cho người xem cũng tiện khi tìm kiếm thông tin khác.
Trong template, chèn đoạn code sau phía trên </b:skin>