Tối ưu thẻ Title của Blogspot cho Search Engine

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn điều chỉnh thẻ Title trong Blogspot để blogspot của bạn được Máy tìm kiếm “yêu quý” hơn. Mặc định thì thẻ title trong blogspot chưa được tối ưu cho máy tìm kiếm. Thẻ Title (Title Tag) có cấu trúc như sau: Tên Blog : Tựa đề của bài viết. Điều này hoàn toàn không phù hợp với các máy tìm kiếm phổ biến như Google, Yahoo,.. vì những máy tìm kiếm này rất coi trọng những từ đầu tiên trong Title.

1. Đăng nhập tài khoản Blogger.com. Vào Thiết kế > Chỉnh sửa HTML
2. Sao lưu template cũ để tránh sau này gặp lỗi bạn còn có thể khôi phục được.
3. Tìm đoạn sau:
<title><data:blog.pageTitle/></title>

Thay thế bằng đoạn code sau :

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<title><data:blog.pageName/> | <data:blog.title/></title>
<b:else/>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
</b:if>

4. Bấm "Lưu Lại" để lưu lại và nhấn View Blog, vào 1 bài nào đó để xem thành quả.

Have fun!!!