CÁC MẪU GIẤY TỜ LIÊN QUAN


CÁC MẪU GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN HỒ SƠ VAY


GIẤY XÁC NHẬN TẠM TRÚ
Ghi chú: Sử dụng trong truờng hợp bạn đang ở địa chỉ khác với địa chỉ trong hộ khẩu, và chưa đang ký tạm trú tại nơi ở mới.GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP
Ghi chú: Truờng hợp bạn nhận luơng bằng tiền mặt, Cty không chuyển luơng qua ATMGIẤY XÁC NHẬN ĐỔI ĐỊA CHỈ NHÀ
Ghi chú: Được sử dụng trong truờng hợp nhà đã có địa chỉ mới, nhưng chưa cập nhật trên Hộ khẩu hoặc KT3GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC
Ghi chú: Trường hợp thời gian làm việc trên HĐLĐ của bạn chưa đủ điều kiện 1 năm (nếu không bổ sung được HĐLĐ cũ truớc đó)