Mở liên kết ở một tab mới trong trình duyệt web

Thông thường, nếu muốn người đọc không rời khỏi blog của mình khi click vào một liên kết bất kì thì chúng ta thường thêm thuộc tính target="_blank" trong link. Cách này có vẻ thủ công nên hơi bất tiện khi thực hiện cho hàng loạt liên kết trên blog. Có một số thủ thuật giúp mở tất cả link ở cửa sổ mới nhưng nhìn chung đều dựa vào javascript và chưa cơ động lắm khi muốn tùy biến. Có một cách làm khác không sử dụng javascript mà dùng chính thuộc tính base trong HTML. Chèn đoạn sau bên dưới thẻ <head> trong "Thiết kế"-->"Chỉnh sửa HTML":
<base target='_blank'/>

Bấm vào nút "Lưu mẫu" và kể từ lúc này tất cả các link trong trang blog khi ta nhấp vào thì đều mở ra 1 tab mới hay cửa sổ mới hết.

Nếu muốn mở 1 link mới trong các trang đọc bài thì ta chèn code này :


<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<base target='_blank'/>
</b:if>

Have fun!

(Trích : noct-land)