Hiển thị widget ở những trang mong muốn

Một khi bạn tạo một widget trên blog thì nó sẽ được hiển thị ở tất cả các trang theo mặc định, bao gồm cả trang chủ. Đôi khi bạn chỉ cần hiển thị một vài widget ở trang chủ hoặc chỉ ở một số trang hoặc thậm chí ở một trang riêng biệt nào đó. Thủ thuật này cũng khá đơn giản. Điều quan trọng là bạn phải nắm được id của widget mà bạn tạo ra.
Ví dụ này mình sẽ cho hiển thị widget "Truyện cười ngẫn nhiên" với id của widget này là "HTML7" nhãn "TRUYỆN CƯỜI" mà không hiển thị trên trang Chủ cũng như những trang khác.
Bắt đầu :
- Vào Bố cục (Layout) rồi chỉnh sửa HTML ở chế độ mở rộng mẫu tiện ích
- Tìm đoạn code tương tự như bên dưới và thêm vào 2 đoạn code màu xanhmàu đỏ:
<b:widget id='HTML7' locked='false' title='Truyện cười ngẫu nhiên' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.url == "URL của nhãn TRUYỆN CƯỜI"'>
  <!-- only display title if it's non-empty -->
  <b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
    <h2 class='title'><data:title/></h2>
  </b:if>
  <div class='widget-content'>
    <data:content/>
  </div>
  <b:include name='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>

Lưu mẫu lại và trở về trang chủ, bạn sẽ không thấy tiện ích HTML7 trên trang chủ, nhưng khi vào nhãn TRUYỆN CƯỜI, bạn sẽ thấy hiển thị widget "Truyện cười ngẫu nhiên" xuất hiện.

Have fun!!!