Tạo biểu tượng liên hệ bằng Yahoo

Bạn thường thấy Biểu tượng liên kết chát Yahoo ở trên các website dưới dạng Hỗ trợ trực tuyến. Và đa phần các style này đều giống nhau. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các style khác cho các bạn.
Dưới đây là các style mà Y!M cung cấp:

Bạn tạo 1 widget HTLM/Javascript và chèn đoạn code sau vào blog:
<a href="ymsgr:addfriend?YOURID">
<img src="http://opi.yahoo.com/online?u=YourID&m=g&t=StyleID" border="0">
</a>