Tạo hiệu ứng đẹp cho tiêu đề của blog

Giới thiệu với các bạn một số hiệu ứng flash đẹp dùng để trang trí cho tiêu đề blog (banner) thay cho những hình ảnh tĩnh nhàm chán của giao diện mặc định của blog. Bài viết này được tham khảo từ blog dunghennessy và chỉnh sửa lại để các bạn tiện tham khảo.
Các bạn có thể tham khảo trước các mẫu rồi chọn cho mình 1 mẫu, hoặc có thể ghép chung một số mẫu với nhau, sẽ thấy hiệu ứng đẹp mắt.
Ghi chú: Bấm vào nút "Xem thử" để tham khảo, bấm lần nữa để thu cho gọn lại, sau khi chọn cho mình 1 mẫu, các bạn lưu tiện ích lại và kéo-thả nó lên đầu trang, bấm "Lưu" một lần nữa.
Mẫu số 1:


Code chèn vào JavaScript/HTML:
<embed allowscriptaccess="sameDomain" bgcolor="#ffffff" height="120" id="menu" name="menu" quality="high" src="http://imgfree.21cn.com/free/flash/100.swf" style="position: absolute; top: 0px; width: 780px; z-index: 1;" type="application/x-shockwave-flash" width="900" wmode="transparent"></embed> 
Mẫu số 2:


Code chèn vào JavaScript/HTML:
 <embed allowscriptaccess="sameDomain" bgcolor="#ffffff" height="120" id="menu" name="menu" quality="high" src="http://imgfree.21cn.com/free/flash/3.swf" style="position: absolute; top: 0px; width: 780px; z-index: 1;" type="application/x-shockwave-flash" width="900" wmode="transparent"></embed>  
 Mẫu số 3:


Code chèn vào JavaScript/HTML:
 <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://imgfree.21cn.com/free/flash/4.swf" style="position:absolute;Z-INDEX: 1;width:780px;top:0px;"  id="menu" name="menu" bgcolor="#ffffff"  quality="high" allowscriptaccess="sameDomain" wmode="transparent" height="120" width="900"></embed>  
Mẫu số 4:


Code chèn vào JavaScript/HTML:
  <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://imgfree.21cn.com/free/flash/5.swf" style="position:absolute;Z-INDEX: 1;width:780px;top:0px;"  id="menu" name="menu" bgcolor="#ffffff"  quality="high" allowscriptaccess="sameDomain" wmode="transparent" height="120" width="900"></embed>
Mẫu số 5:


Code chèn vào JavaScript/HTML:
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://imgfree.21cn.com/free/flash/6.swf" style="position:absolute;Z-INDEX: 1;width:780px;top:0px;"  id="menu" name="menu" bgcolor="#ffffff"  quality="high" allowscriptaccess="sameDomain" wmode="transparent" height="120" width="900"></embed> 
Mẫu số 6:


Code chèn vào JavaScript/HTML:
 <embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://imgfree.21cn.com/free/flash/7.swf" style="position:absolute;Z-INDEX: 1;width:780px;top:0px;"  id="menu" name="menu" bgcolor="#ffffff"  quality="high" allowscriptaccess="sameDomain" wmode="transparent" height="120" width="900"></embed>