Thay đổi màu của link khi rê chuột lên

Với Script này sẽ tạo ra hiệu ứng thay đổi màu chữ liên tục của link chứa liên kết khi ta rê chuột vào. Script này hiển thị gần 10 màu sắc khác nhau khi ta rê chuột vào.

Hình ảnh minh họa:

Để làm việc này, rất đơn giản:
1. Đăng nhập blog
2. Vào Chỉnh sửa code HTML
3. Copy đọan Script bên dưới vào ngay bên dưới thẻ mở <head>

<script src='http://rias.techno.wizard.googlepages.com/rainbow2.js'/>
4. Save template.

Lưu ý: về việc sử dụng link trực tiếp của đọan Script trên, có thể nó sẽ không hiển thị được, khi đó là do hết băng thông, vì thế nếu ai có host riêng, hãy up lên host của mình rồi gắn link đó vào, hoặc up trực tiếp đọan Script đó lên blog(web) của mình.
(Theo fandung.com)