Tạo khung chứa code có chữ "Selec All"


Để tạo khung chứa code có chữ SELECT ALL (khi bạn bấm vào chữ Select All này thì tự động các dòng code trong khung được chọn hết), các bạn cần làm theo các bước sau:

Đầu tiên, bạn đăng bài như bình thường, khi muốn chèn khung chứa code ở đoạn nào thì bạn Enter xuống dòng và chọn thẻ chỉnh sửa HTML ở phía tay phải của khung đăng bài để chuyển qua mã HTML.
Sau đó, dán tất cả các dòng code dưới đây vào dưới thẻ </div>.