Tạo Drop-Menu

Tạo Drop Down Menu cho trang Web - blog

Đoạn mã JavaScript dưới đây cho phép bạn tạo một Drop Down Menu ( trình đơn sổ xuống ) đặt lên trang Web của mình. Bạn đổi địa chỉ các liên kết (được đánh dấu màu xanh dương trong mã lệnh) và các mô tả (màu xanh lá cây) cho phù hợp rồi … a lê hấp, dán vào Website của mình, thế là xong!
Làm một cái Drop Down Menu
Đoạn Code giúp bạn làm một cái Drop Down menu cho trang web, giúp bạn có thể link tới một trang web nào đó của bạn thật nhanh chóng và dễ dàng.<! -- Cách thực hiện: Bạn chỉ việc dán đoạn code sau vào trong khung Body của tài liệu HTML -- >


<Script Language="JavaScript">
<!-- Hide the script from old browsers --
function goto(form) { var index=form.select.selectedIndex
if (form.select.options[index].value != "0") {
location=form.select.options[index].value;}}//--> </SCRIPT>
<FORM NAME="form1">
<SELECT NAME="select" ONCHANGE="goto(this.form)" SIZE="1">
<OPTION VALUE="">-------Lựa chọn của bạn-------
<OPTION VALUE="index.htm">Trang chủ
<OPTION VALUE="web_development.htm">Các hiệu ứng web
<OPTION VALUE="html_codes.htm">Các hiệu ứng Text
<OPTION VALUE="html_codes_chart.htm">HTML Code Chart
<OPTION VALUE="javascript_codes.htm">JavaScript Codes
<OPTION VALUE="216_color_chart.htm">Color Code Chart</SELECT>
</FORM>