Tạo nút "Đọc tiếp" (Readmore) cho bài đăng

Thủ thuật này giúp cho nút "read more" nhàm chán trong blog của bạn sẽ trở nên bắt mắt hơn.
Đăng nhập vào Blogger, vào phần "Thiết kế" --> "Chỉnh sửa HTML" --> Nhấp chọn "Mở rộng mẫu tiện ích" và tìm đoạn code sau :
<b:if cond='data:post.hasJumpLink'>
<div class='jump-link'>
<a expr:href='data:post.url + &quot;#more&quot;' expr:title='data:post.title'><data:post.jumpText/></a>
</div>
</b:if>
Thay thế toàn bộ đoạn code ở trên bằng đoạn code này:  
<b:if cond='data:post.hasJumpLink'>
<a class='jump-link' expr:href='data:post.url + &quot;#more&quot;'>Đọc tiếp</a><b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<a class='jump-link' expr:href='data:post.url' rel='nofollow'>Đọc tiếp</a>
</b:if></b:if><div class='clear'/>
Tiếp theo, chèn đoạn CSS sau phía trên thẻ </b:skin> :

a.jump-link {color:#fff;text-decoration:none}

.jump-link {
float:right;
padding:6px 12px;
margin:20px;
text-decoration: none;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 13px;
font-weight: bold;
text-align: center;
display:inline-block;
background: #f48423;
background: -moz-linear-gradient(top, #ffdf9e, #f5b026 5%, #f48423);
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0, #ffd683), color-stop(.03, #f5b026), to(#f48423));
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#f5b026', EndColorStr='#f48423'); /* IE6,IE7 only */
-ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#f5b026', EndColorStr='#f48423')"; /* IE8 only */
-moz-border-radius: 4px;
-webkit-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;
border:1px solid #e6791c;
border-bottom:1px solid #d86f15;
color:#FFF;
text-shadow: 0 1px 1px #6f3a02; }

.jump-link:hover {
background: #eb7d1d;
background: -moz-linear-gradient(top, #ffdf9e, #f1a91a 5%, #f07810);
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0, #ffdf9e), color-stop(.03, #f1a91a), to(#f07810));
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#f1a91a', EndColorStr='#f07810'); /* IE6,IE7 only */
-ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#f1a91a', EndColorStr='#f07810')"; /* IE8 only */
border-bottom:1px solid #d86f15; }

.jump-link:focus {
padding:7px 13px;
color:#FFF;
text-shadow: 0 -1px 1px #894906;
border:none;
background: #e47412;
background: -moz-linear-gradient(top, #f07810, #f1a91a 95%, #f07810);
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0, #f07810), color-stop(.9, #f1a91a), to(#f07810));
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#f07810', EndColorStr='#f1a91a'); /* IE6,IE7 only */
-ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#f07810', EndColorStr='#f1a91a')"; /* IE8 only */
box-shadow: inset 0px 2px 5px #9b5901, 0 1px 0px #e0d5c7;
-webkit-box-shadow: inset 0px 2px 5px #9b5901, 0 1px 0px #e0d5c7;
-moz-box-shadow: inset 0px 2px 5px #9b5901, 0 1px 0px #e0d5c7; }

Save template lại và xem kết quả. Bạn dễ dàng nhận ra là thủ thuật này không dùng bất cứ image nào nhằm tăng tốc độ tải trang web, ngoài ra thì các blog đang sử dụng Auto-readmore script cũng hoàn toàn có thể áp dụng code này.

(Trích noct-land)