Lãnh đạo hay

 
 Là một nhà lãnh đạo, bạn cần nhớ nguyên tắc “Nếu bạn không sẵn sàng làm việc gì thì cũng đừng bắt người khác phải làm việc đó”. Có thể cấp dưới của bạn sẽ không từ chối và vẫn làm theo lời bạn nói vì đó là nhiệm vụ nhưng trong lòng sẽ ấm ức, không phục. Khiến cho cấp dưới phải cảm thấy ức chế thì đó không phải là một nhà lãnh đạo giỏi.
Nếu bạn muốn người khác chấp hành những quy định gì thì chính bản thân bạn phải nghiêm chỉnh chấp hành những quy định đó trước đã. Một ví dụ đơn giản: bạn không thể cấm các nhân viên hút thuốc trong phòng làm việc trong khi bạn sáng nào cũng ngồi đó và “phì phèo” vài điếu trước mặt họ. Bạn cũng nhớ rằng không nên vì lý do cá nhân mà xóa bỏ hay đặt ra một quy định nào đó. Tất cả đều phải vì mục đích chung, có như vậy thì bạn mới khiến nhân viên của mình tin tưởng.

Hãy đối xử với cấp dưới một cách đúng mực. Đúng mực ở đây có nghĩa là công bằng, tôn trọng, thúc đẩy được họ phát huy khả năng trong khi vẫn chấp hành nghiêm chỉnh những quy định chung.

Một nhà lãnh đạo tốt cũng luôn biết cách thưởng phạt đúng người, đúng lúc. Không biết cách khen thưởng sẽ không khuyến khích được tinh thần cống hiến của nhân viên mà không biết cách kỷ luật sẽ khiến cho tổ chức của bạn không thể hoạt động một cách quy củ được.

( Theo ehow )