Tạo nút Add a comment với hiệu ứng trượt

Thủ thuật này thích hợp cho các blog có nhiều nhận xét, khi đó người đọc đỡ phải rê chuột xuống dưới cùng để đăng comment (nhận xét).
Bạn vào trong phần Thiết kế-->Chỉnh sửa HTML-->Tìm thẻ ]]></b:skin> hoặc </b:skin>. Sau đó, chép đoạn code này vào phía trên thẻ đó.
a.add_comment{text-decoration:none;color:#fff}
.add_comment{float:right;padding:6px 10px;margin:20px;text-decoration:none;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:12px;font-weight:bold;text-align:center;display:inline-block;background:#d43131;background:-moz-linear-gradient(top,#ffaa9a,#f8674b 5%,#d54746);background:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,color-stop(0,#ffa493),color-stop(.03,#f8674b),to(#d54746));filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#f8674b',EndColorStr='#d54746'); -ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#f8674b',EndColorStr='#d54746')";-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;border-radius:5px;border:1px solid #d1371c;border-bottom:1px solid #9f220d;color:#FFF;text-shadow:0 1px 1px #6f3a02}
.add_comment:hover{background:#c92929;background:-moz-linear-gradient(top,#ff9986,#ee5f43 5%,#d04443);background:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,color-stop(0,#fa8772),color-stop(.03,#ee5f43),to(#d04443));filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#ee5f43',EndColorStr='#d04443'); -ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#ee5f43',EndColorStr='#d04443')";border-bottom:1px solid #9f220d}
.add_comment:focus{padding:7px 11px;color:#FFF;text-shadow:0 -1px 1px #894906;border:none;background:#bc2323;background:-moz-linear-gradient(top,#d04443,#ee5f43 95%,#d04443);background:-webkit-gradient(linear,left top,left bottom,color-stop(0,#d04443),color-stop(.9,#ee5f43),to(#d04443));filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#d04443',EndColorStr='#ee5f43'); -ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#d04443',EndColorStr='#ee5f43')";box-shadow:inset 0 2px 5px #9b1313,Viết0 1px 0 #e0c7c7;-webkit-box-shadow:inset 0 2px 5px #9b1313,0 1px 0 #e0c7c7;-moz-box-shadow:inset 0 2px 5px #9b1313,0 1px 0 #e0c7c7}

  
Sau đó bấm vào nút "Lưu mẫu". Tiếp đến đánh dấu stick vào dòng chữ " Mở rộng mẫu tiện ích" và tìm đến dòng sau:
<b:includable id='comments' var='post'>
Chèn phía dưới dòng đó đoạn code sau đây:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<a class='add_comment' href='#comment-form'>Add a comment</a>
<div class='clear' />
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>
<script type='text/javascript'>$('.add_comment').click(function(){$('html,body').animate({scrollTop:$(".comment-form").offset().top},1000);});</script></b:if>
Ghi chú: Thay đổi các đoạn màu đỏ đậm sẽ giúp ta "trượt" đến bất cứ thành phần nào trên trang web. Ngoài ra, nếu không thích chữ Add a comment bạn có thể đổi tên thành bất cứ từ nào thấy thích hợp. VD: nhận xét, đóng góp ý kiến,...