Tạo khung chứa code độc đáo

Thông thường, khi giới thiệu code , chúng ta hay đặt chúng ngay trên bài viết. Vì cùng nằm trên một nền nên nhiều khi trông rất lộn xộn . Vậy phải làm sao để phần giới thiệu ở nền blog chính thức , còn đoạn code ở trong một khung có nền tùy chỉnh ? Chúng ta sẽ biết sau khi đọc xong bài viết sau đây !

Đầu tiên, các bạn hãy vào Trình bày (Layout) và chọn tab Chỉnh sửa HTML mà không cần bật Mở rộng mẫu tiện ích . Sau đó , hãy thêm đoạn code dưới đây ngay trên thẻ ]]></b:skin>

.codeview { margin : 15px 35px 15px 15px;
padding : 10px;
clear : both;
list-style-type : none;
background : #f9f9f9
url(http://img6.imageshack.us/img6/7451/framecode.gif)
no-repeat right bottom;
border-top : 1px solid #eeeeee; 
border-right : 2px solid #cccccc; 
border-bottom : 2px solid #cccccc; 
border-left : 1px solid #eeeeee; 
} .codeview li { font-size : 13px;
line-height : 24px;
font-family : "Courier New", "MS Sans Serif", sans-serif, serif;
color : #333333; font-weight : normal; margin : 0; padding : 0; }

Ghi chú : Bạn có thể thay đổi phần chữ màu đỏ theo ý thích Vậy là các bạn đã tạo xong thuộc tính đặt code trong một khung độc đáo rồi đấy . Từ bây giờ , bạn có thể thêm code vào bất cứ đâu trên bài viết với thẻ sau:
<div class="codeview">
Điền code vào đây
</div>